АШИГТ МАЛТМАЛ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНИЙ …

Хайгуул, олборлолтын эрх олгоход гэрээний зохицуулалтыг ашиглах дараах шалтгаанууд байж болно. Үүнд: -Ашигт малтмалын хууль цаг үеийн шаардлагад нийцээгүй, бүрэн бус, байх тохиолдолд ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2 дугаар зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн "Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль" гэсний дараа ", Зөвшөөрлийн тухай хууль," гэж, 4 дүгээр зүйлийн 4.1.28 дахь заалтын "бусад үйл ажиллагааг ...

Журам батлах тухай

Хоёр. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг тооцох 2.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдох борлуулалтын үнэлгээг дараах байдлаар тооцно:

ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН …

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2022 оны 6 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2022 оны 5 дугаар сарын үнийн …

АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ, ХАЙХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ …

мэдээллийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.15 дах заалтад заасан журмын дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төрийн …

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ …

дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийн иж бүрдэл хангасан, хангаагүй байгааг ялгаж ангилан судалгааг гаргасан. 2.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар.

– Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38.1.8, ... Дараах үйл ажиллагааг эрхэлдэг татвар төлөгчид Аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтад зааснаар буюу 90% ...

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай …

34.5.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах мэдээ, тайланг доор дурдсан хугацаанд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад ирүүлнэ:

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ …

нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.6, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.4.8 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тушаах нь: Нэг.

УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОХ САЛБАРААС УЛСЫН ТӨСӨВТ …

Дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд: Зэс 1,299.3 (2.2 дахин) тэрбум төгрөг, Төмөр 83.1 (92.0%) тэрбум төгрөг,

ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтөөр "Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ...

УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БИРЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

Хоёр. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг тооцох 2.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдох борлуулалтын үнэлгээг дараах байдлаар тооцно: 2.1.1.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын хууль албан татварын тухай

4.1.10."хайгуулын зардал" гэж Ашигт малтмалын тухай хуулийн3 4.1.6, Газрын тосны тухай хуулийн4 4.1.8-д заасан болон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй шууд

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ашигт малтмалын нөөц ашигласны тусгай төлбөрөөр орлуулж болно. 6.4.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн

ЗГХФ УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ …

Ашигт малтмалын тухай хуулинд ГАОБУ-н харилцааг зохицуулах эрх зүйн хүрээ багтжээ. Үнэлгээний ажлын хэсэг дараах гол сул талуудыг

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

3 дугаар зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн дараах хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: Хэвлэх 1/43 дугаар зүйлийн 43.1, 43.2 дахь хэсэг:

Ашигт малтмалын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Ашигт малтмалын салбар дахь төрийн зохицуулалт 16 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх . 16.1. Ашигт малтмалын асуудлаар Улсын Их Хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Өнөөгийн үнэ цэнийг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд: npv - Өсөн нэмэгдэж байгаа мөнгөн урсгалын өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ, cft ... Ашигт малтмалын ашиглалтын нөөц ...

Монголын Уул уурхай

Монгол Улс байгалийн эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөц ихтэй орнуудын тоонд ордог учир ... "Алт-2" Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хамруулж хэрэгжүүлсэн байна:

Ашигт малтмалын хуулийн төсөл

Дараах газар нутагт эрэл, хайгуул, олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 5.1.1. улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг; ... Ашигт малтмалын тойм ...

Ашигт малтмал гэж юу вэ? Гарал үүслээр нь ашигт малтмалын …

ашигт малтмалын ашигт малтмалын ангилал. Өнөөдөр 4000 гаруй төрлийн чулуулаг мэддэг бөгөөд эдгээр нь "эрдэс" ангилалд багтдаг. Ашигт малтмалын ангиллыг дараах шалгуурын дагуу явуулдаг:

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2023 онд 5.4%-д хүрч, …

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ)-ын эдийн засаг дахин нээлттэй болж, ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэн, дотоодын эрэлт сэргэснээр Монгол Улсын эдийн засаг цар тахлын дараах өсөлтийн мөчлөгт шилжиж ...

Comment to amendment of Mongolian Mining Law

Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд өгөх санал Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны Ажлын хэсгээс ...

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж …

дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ: 4.4.1 Мэргэжилтний уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн зардлыг тооцоолох ур чадвар, чадамж; ... Ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН …

1.5. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1-д зааснаас бусад тохиолдолд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо энэхүү журмыг баримтална. ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ.

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ …

Сум (дүүрэг)-ын Засаг дарга нь "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын 6 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ: 2.1.1. бичил уурхай эрхлэгч этгээдэд ногдох ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

3.4.2. түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээг тогтоох, өөрчлөх. 3.5. Нутгийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН …

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны А/55 тушаалаар байгуулагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг …

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

Ашигт малтмалын ордыг дараах байдлаар ангилдаг: Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд; Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд;болон

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2.1.Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль ...

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ – …

34.5.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах мэдээ, тайланг доор дурдсан хугацаанд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад ирүүлнэ:

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

3.2.2.Бодитой (b) геологийн нөөц нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: ... Ашигт малтмалын судалгааны үндсэн үе шат, зорилго, баялаг, нөөцийн зэрэглэл, эдийн засгийн үнэлгээний хамаарал ...

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.4-т заасан хугацаанд хариу өгөөгүй бол тухайн талбайд сонгон шалгаруулалтыг явуулна. 2.5 Төрийн захиргааны байгууллага нь сонгон шалгаруулалтыг зарлан

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН …

47.1.1.ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч; 47.1.2.ашигт малтмал экспортолсон этгээд; 47.3.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг дараах хэмжээгээр ногдуулна: 3 10 дугаар зүйл.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн …

"АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД 2019 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДӨР ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТӨӨР ТУС ХУУЛИЙН 47 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 47.1 ДЭХ ХЭСЭГТ "АШИГТ МАЛТМАЛ ХУДАЛДСАН, ХУДАЛДАХААР АЧУУЛСАН, АШИГЛАСАН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛОН ...